Αγγλικά

 

Επίπεδα Αγγλικών (Τάξεις)

Τα επίπεδα (Τάξεις) των Αγγλικών που διδάσκονται στα Κέντρα μας, είναι:

 • NURSERY
 • PRE-JUNIOR
 • JUNIOR A’
 • JUNIOR B’
 • A’ CLASS
 • B’ CLASS
 • C’ CLASS
 • D’ CLASS
 • E’ CLASS
 • FCE CLASS
 • CAE CLASS
 • CPE CLASS

 

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται για όλα τα αναγνωρισμένα Πτυχία, αλλά ειδικότερα για τα παρακάτω.

ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ CAMBRIDGE ESOL

     YLE   (Young Learners English). Τα  Starters, Movers & Flyers είναι τρία επίπεδα στα οποία ελέγχεται πόσο αποδίδουν τα παιδιά μικρής ηλικίας στο ακουστικό (Listening), στα προφορικά (Speaking), στην κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) και στον γραπτό λόγο (Writing). Η συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις YLE, τους εξοικειώνει με τις εξετάσεις των ανώτερων Πτυχίων, και έτσι συντελεί έμμεσα στην αποβολή του άγχους τους για τις εξετάσεις.

     KET   (Key English Test). Το ΚΕΤ βρίσκεται στο επίπεδο Α2 του κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς (CEFR). Το ΚΕΤ αναγνωρίζει την ικανότητα του κατόχου να χειρίζεται τον γραπτό και προφορικό λόγο στα Αγγλικά σε βασικό επίπεδο καθημερινής φρασεολογίας.
     PET   (Preliminary English Test). Το PET βρίσκεται στο επίπεδο Β1 του κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς (CEFR). Το PET καθορίζει την γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά) σε ένα μέσο επίπεδο και αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ ως Μέτρια Γνώση.
     FCE   (First Certificate in English). Το FCE βρίσκεται στο επίπεδο Β2 του κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς (CEFR). Το FCE είναι ένα   δίπλωμα που αποδεικνύει οτι ο κάτοχος έχει άνω του μέσου επίπεδο γνώσης στα Αγγλικά τόσο σε γραπτό όσο και προφορικό λόγο. Το δίπλωμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους εργασίας ή σπουδών και είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.

 

     CAE   (Certificate in Advanced English) Το CAE βρίσκεται στο επίπεδο C1  του κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς (CEFR). Το CAE είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο δίπλωμα για εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς λόγους που αποδεικνύει πως ο κάτοχος έχει υψηλό επίπεδο γνώσης στα προφορικά και γραπτά Αγγλικά.

 

      CPE   (Certificate of Proficiency in English ). To CPE βρίσκεται στο επίπεδο C2  του κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς (CEFR). Το CPE είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο δίπλωμα που αποδεικνύει πως ο κάτοχος έχει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτά και προφορικά.

 

Οι εξετάσεις αγγλικών του Πανεπιστημίου Cambridge γίνονται κάθε Μάιο και Δεκέμβριο.

 

Γιατί να επιλέξετε τις εξετάσεις Cambridge Esol.

 

Τα πιστοποιητικά του Cambridge ESOL αποτελούν την πλέον αξιόπιστη απόδειξη γλωσσικών ικανοτήτων καθώς είναι αναγνωρισμένα από χιλιάδες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιους οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλα τα πιστοποιητικά του Cambridge ESOL είναι συνδεδεμένα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR)

Πραγματοποιήστε τις φιλοδοξίες σας μέσα από την αναγνώριση που συνοδεύει τα πιστοποιητικά Cambridge. Ενδιαφέρεστε για διαμονή ή σπουδές στο εξωτερικό; Φιλοδοξείτε να εργαστείτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό; Αναζητήστε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν παρακάτω:

Εδώ θα βρείτε πλήρη λίστα με τους οργανισμούς που αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά Cambridge ESOL

 

 

ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ CITY & GUILDS

Το City & Guilds είναι κατάλληλο για όσους χρειάζεται να πιστοποιήσουν την γνώση τους στα Αγγλικά τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο. Το City & Guilds διεξάγεται από έναν διεθνή φορέα και αναγνωρίζεται από εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργοδότες και κρατικούς φορείς. Τα γραπτά και τα προφορικά αποτελούν δυο διαφορετικές και ανεξάρτητες εξετάσεις. Το αποτέλεσμα της μιας δεν μπορεί να επηρεάσει την άλλη. Αυτό σημαίνει πως αν, για παράδειγμα, ο υποψήφιος αποτύχει στα προφορικά περάσει όμως με επιτυχία τις γραπτές εξετάσεις, μπορεί να κρατήσει τα γραπτά και να ξαναδώσει τα προφορικά στο μέλλον αν το επιθυμεί, ή αντίστροφα Οι εξετάσεις αυτές είναι ευέλικτες γιατί διενεργούνται κατά την διάρκεια όλου του χρόνου. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται 4-6 εβδομάδες μετά την διεξαγωγή των εξετάσεων.
Το City & Guilds είναι πλήρως εναρμονισμένο με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς  (CEFR). Τα επίπεδα και οι αντίστοιχοι τίτλοι είναι :

A1 (Preliminary)

A2 (Access)

B1 (Achiever)

B2 (Communicator)

C1 (Expert)

C2 (Mastery)

 

 

Γατί να επιλέξετε τις εξετάσεις City & Guilds

Οι προφορικές και οι γραπτές εξετάσεις του City & Guilds είναι ανεξάρτητες πράγμα που σημαίνει οτι τα αποτελέσματα της μιας δεν επηρεάζουν την άλλη. Με αυτόν τον τρόπο κάποιος έχει την επιλογή να εξεταστεί σε κάθε μια από αυτές τις ενότητες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Αν πάλι ο υποψήφιος δώσει εξετάσεις μαζί σε προφορικά και γραπτά αλλά αποτύχει σε ένα από τα δυο, κρατάει αυτό στο οποίο πέτυχε και ξαναδίνει το άλλο κάποια άλλη χρονική στιγμή.

Οι εξετάσεις διενεργούνται 6 φορές το χρόνο, πράγμα που σημαίνει πως ο υποψήφιος μπορεί να δώσει εξετάσεις για το City & Guilds όταν είναι πραγματικά προετοιμασμένος κατάλληλα. Το City & Guilds έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η εγγραφή για τις εξετάσεις γίνεται έως και 20 ημέρες πριν τις εξετάσεις και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται 4-6 εβδομάδες μετά τις εξετάσεις.